Az alábbi szöveg egy irat külzetén olvasható…

Átírás:

Quod D(omi)nus Emericus N. Egregiu(m) D(omi)nu(m) Georgiu(m) Ivanics in loco consueto constituerit suum plenipotentiar(ium) ad tempus revocationis coram nobis infrascriptis E(cclesiae). M(etropolitanae). S(trigoniensis). canonicis p(rae)sentibus recognosc(itur). Dat(um) Tyrn(avi)ae 17. Julii 1735. Stephano Jáklin M(anu).P(ropria)., Martino Putsch M(anu). P(ropri)a

Fordítás:

Jelen levél tanúsítja, hogy N. Imre úr előttünk, az Esztergomi Érsekség Egyházának kanonokjai előtt visszavonásig plenipotenciáriusának* jelölte vitézlő Ivanics György urat. Kelt Nagyszombat városában, 1735 július 17.-én. Jáklin István sk, Putsch Márton sk.

*Plenipotenciárius:teljes jogkörrel felruházott jogi képviselő.