Az alábbi iratrészlet a gyulafehérvári („erdélyi”) Királyi Könyvekből való; egy címereslevél hivatalos másolata. Bár a mikrofilmről készült felvétel rossz minőségű, a szöveg kiolvasását lehetővé teszi, hogy az ilyen armálisok nyelvezete kiismerhető formulákból építkezik.

Átírás:

Nos Georgius Rakoci etc[1]. memor(iae) commen(damus tenore praesentium significantes quibus expedit universis) Quod nos (cum) ad nonnullor(um) fidelium dominor(um) consiliarior(um) n(ostr)or(um) singularem nobis propterea factam intercessionem; tum vero attentis et consideratis fidelitate fidelibusq(ue) servitiis nobilis agilis N. N. de N., quae ipse principibus huius regni, bonae memoriae p(rae)decessoribus n(ost)ris in omnibus occasionibus, rerumq(ue) et temporum vicissitudini(bus) fideliter et magna cum animi sui dexteritate exhibuit, et impendit, ac in futur(um) nobis quoq(ue) eandem fidelitatis constantiam exhibitur(um) et impensur(um) fore se pollicetur. Eundem itaq(ue)

Az elhagyott formulákkal kiegészített fordítás:

Mi, Rákóci György, (Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság Részeinek ura és a székelyek ispánja[2]) stb. emlékezetül hagyjuk (jelen levelünk szövegével értesítve mindenkit, akit érint), hogy mi egyrészt jónéhány hívünk és tanácsadó uraink egyenként hozzánk ez ügyben intézett közbenjárására, másrészt pedig figyelembe véve és megfontolva nemes[3] N.-i N. N. hűségét és hűséges szolgálatait, melyeket ezen ország fejedelmeinek, boldog emlékű elődeinknek tett és tanúsított minden alkalommal, hűségesen és készséges lélekkel az idők és események forgandóságában, illetve ígéri, hogy a jövőben irányunkban is ugyanezt az állhatatos hűséget tanúsítja és tartja meg; ugyanezen N. N.-t tehát…


[1] II. Rákóczi György hasonló armálisainak tanúsága szerint a kihagyott rész így szól: „Dei gratia princeps Transylvaniae, Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes”

[2] comes Siculorum – Erdély „szék”-nek (sedes) nevezett hét megyéje közigazgatási szempontból csak egy vármegyének (comitatus) számított, ezért állt az élén ispán.

[3] „nobilis agilis” – utóbbi jelentése „tevékeny”, köznemesi megszólításként használták.