Iratolvasási minta II.

Iratolvasási minta II.

Az alábbi szöveg egy irat külzetén olvasható… Átírás: Quod D(omi)nus Emericus N. Egregiu(m) D(omi)nu(m) Georgiu(m) Ivanics in loco consueto constituerit suum plenipotentiar(ium) ad tempus revocationis coram nobis infrascriptis E(cclesiae). M(etropolitanae)....
Iratolvasási minta I.

Iratolvasási minta I.

Az alábbi iratrészlet a gyulafehérvári („erdélyi”) Királyi Könyvekből való; egy címereslevél hivatalos másolata. Bár a mikrofilmről készült felvétel rossz minőségű, a szöveg kiolvasását lehetővé teszi, hogy az ilyen armálisok nyelvezete kiismerhető formulákból...